state something in one

kendini savunmak için bir şey söylemek Verb
kendini savunmak için bir sav ileri sürmek Verb