stay away

  1. gelmemek, başka yerde kalmak.
ayak basamamak Verb
yarına işe gelmeme izni olmak Verb
yarın işe gelmemek için izni olmak Verb