subsidized industry

  1. sübvansiyone edilen sanayi
  2. sübvansiyone edilen sanayi I