take an interest in politics

  1. Verb politika ile ilgilenmek