to all appearances

  1. görünüşe bakılacak olursa
  2. zahirde
  3. zahiren