touched bill

  1. (gemi için) olumsuz sağlık raporu