trading ability

  1. ticari beceri
  2. satış kabiliyeti