transition time

  1. (radyo ve televiyonda) yayın dönemleri arasındaki zaman