underdeveloped area

  1. geri kalmış bölge
  2. gelişmemiş bölge
az gelişmiş bölgeler