undue influence

  1. yakışıksız nüfuz kullanma
  2. Law nüfuzu kötüye kullanma
herhangi bir kimse üzerinde onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haksız ve kanunsuz tesir
nüfuzu kötüye kullanma
biri üstünde yakışıksız biçimde nüfuz kullanmak Verb
biri (hâkim veya bir memur) üzerinde kanunsuz ve usulsüz nüfuz kullanmak Verb
bir vasiyetnameyi hazırlayanın üzerinde nüfuzunu kötüye kullanmak Verb