unprecedented

  1. Adjective öncesiz, hiç rastlanmamış, eşi/benzeri görülmemiş/işitilmemiş, yeni, denenmemiş.