vary

  1. Verb değiş(tir)mek.
    the demand varies with the season.
  2. Verb çeşitle(n)mek, çeşni vermek.
  3. Verb farklı olmak.
    Opinions vary on the outcome.
  4. Verb, Mathematics (değeri) değişmek, değişik değerler almak.
  5. Verb, Biology değişime uğramak.
  6. Verb, Music çeşitlemek, değişik ritimlerle melodiyi süslemek.
rejimini değiştirmek Verb
gıda rejimini değiştirmek Verb
üslubunu değiştirmek Verb
ayrılmak, ayrılık/fark göstermek, uymamak.
to vary from the norm.
...'den ...'ye değişmek Verb
kanundan sapmak Verb
...'den ...'ye değişmek Verb
kanundan sapmak Verb
kullanılmaz kılmak Verb, Information Technology
kullanılır kılmak Verb, Information Technology
sigortalanan riski bir başka riske çevirmek Verb
bir sözleşmenin şartlarını değiştirmek Verb
bir kontratın hükümlerini değiştirmek Verb
sözleşmenin şartlarını değiştirmek Verb
bir vasiyetnameyi kanunen değiştirmek Verb
bir teklifin şartlarında değişiklik yapmak Verb
teklifin şartlarında değişiklik yapmak Verb
mevsimine göre değişmek Verb