1. Fiil değiş(tir)mek.
    the demand varies with the season.
  2. Fiil çeşitle(n)mek, çeşni vermek.
  3. Fiil farklı olmak.
    Opinions vary on the outcome.
  4. Fiil, Matematik (değeri) değişmek, değişik değerler almak.
  5. Fiil, Biyoloji değişime uğramak.
  6. Fiil, Müzik çeşitlemek, değişik ritimlerle melodiyi süslemek.
rejimini değiştirmek Fiil
gıda rejimini değiştirmek Fiil
üslubunu değiştirmek Fiil
ayrılmak, ayrılık/fark göstermek, uymamak.
to vary from the norm.
...'den ...'ye değişmek Fiil
kanundan sapmak Fiil
...'den ...'ye değişmek Fiil
kanundan sapmak Fiil
kullanılmaz kılmak Fiil, Bilgi Teknolojileri
kullanılır kılmak Fiil, Bilgi Teknolojileri
sigortalanan riski bir başka riske çevirmek Fiil
bir sözleşmenin şartlarını değiştirmek Fiil
bir kontratın hükümlerini değiştirmek Fiil
sözleşmenin şartlarını değiştirmek Fiil
bir vasiyetnameyi kanunen değiştirmek Fiil
bir teklifin şartlarında değişiklik yapmak Fiil
teklifin şartlarında değişiklik yapmak Fiil
mevsimine göre değişmek Fiil