wane

 1. Intransitive Verb (gökteki ay) küçülmek, (bkz: wax2 ) (2).
  The moon wanes after it becomes full. The moon waxes and wanes.
 2. Intransitive Verb (güç, servet, vb.) azalmak, zayıflamak, gerilemek, yıpranmak, tükenmek.
  The Roman Empire rapidly waned in the 5th century.
 3. Intransitive Verb zeval bulmak, sona ermek, bitmek, batmak.
  Summer is waning.
 4. Intransitive Verb solmak, sönmek, zayıflamak.
 5. Noun (tedricen) küçülme, azalma, solma, zayıflama, bitme, zeval, sona erme.
 6. Noun ayın küçülüşü.
 7. Noun küçülme süresi.
 8. Noun tahtanın ucundaki kabuk/yenik/kusur.
azalmakta, tükenmekte, zevali yakın.
Prosperity is on the wane .
His star is on the wane: Yıldızı sönüyor.
ayın on beşinden sonra ayın küçülmesi