1. Geçişsiz Fiil (gökteki ay) küçülmek, (bkz: wax2 ) (2).
  The moon wanes after it becomes full. The moon waxes and wanes.
 2. Geçişsiz Fiil (güç, servet, vb.) azalmak, zayıflamak, gerilemek, yıpranmak, tükenmek.
  The Roman Empire rapidly waned in the 5th century.
 3. Geçişsiz Fiil zeval bulmak, sona ermek, bitmek, batmak.
  Summer is waning.
 4. Geçişsiz Fiil solmak, sönmek, zayıflamak.
 5. İsim (tedricen) küçülme, azalma, solma, zayıflama, bitme, zeval, sona erme.
 6. İsim ayın küçülüşü.
 7. İsim küçülme süresi.
 8. İsim tahtanın ucundaki kabuk/yenik/kusur.
azalmakta, tükenmekte, zevali yakın.
Prosperity is on the wane .
His star is on the wane: Yıldızı sönüyor.
ayın on beşinden sonra ayın küçülmesi