wastepaper

  1. Noun lüzumsuz/çöpe atılacak kâğıt.
müsvedde kâğıdı
çöpe atılan kâğıt