will contest

  1. Noun vasiyetnamenin iptal davası
vasiyetnamenin geçerliliğine itiraz etmek Verb
bir vasiyetnamenin geçerliğine itiraz etmek Verb
bir vasiyete itiraz etmek Verb