wonderful

  1. Adjective harikulâde, fevkalâde.
    We had a wonderful time at the party.
  2. Adjective şaşılacak, hayret verici, hayran bırakan.
  3. Adjective garip, acayip.
Şahane Hayat Proper Name, Cinema