work in progress of completion

  1. tamamlanmakta olan iş