1. lightning
  2. flash
  3. fire
  4. flash of lightning

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Buluttan buluta veya buluttan yere elektrik ... ânî gelip geçen parıltı