convention against torture and other cruel

  1. birleşmiş milletler işkence ve başka zalimce , insanlık dışı ya da onur kır
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk