printing and reproduction of recorded media (nace code: c18)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (NACE kodu: 18)