1. iğva etme(k), imrendirerek cezbetme(k), aklını çelme(k), kandırma(k), ayartma(k).
  2. büyüleme(k), teshir etme(k), çekme(k), etkisinde bırakma(k).