assigned counsel

  1. yoksul sanığı savunmak için mahkemece atanan ve parası devletçe ödenen avukat. (bkz: public defender )