become extinct

  1. Fiil, Biyoloji yokolmak (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. Fiil, Biyoloji ortadan kalkmak (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. Fiil (firma) sona ermek
  4. Fiil kapanmak
  5. Fiil inkıraza uğramak
  6. Fiil, Biyoloji soyu tükenmek