1. Sıfat verici
  2. Sıfat iyi niyetli, hüsnüniyet sahibi.
  3. Sıfat iyiliksever, hayırsever, hayırhah, cömert, âlicenap, iyi kalpli, şefkatli, müşfik, kerim.
    a benevolent
    institution: hayır kurumu, yardım cemiyeti.
    a benevolent attitude: iyiliksever davranış/tutum.
kamu yararına çalışan dernek
yardımsever derneği
hayır derneği
kamu yararına dernek
umumi menfaatlere hadim cemiyet
hayır derneği
hayırseverlik fonu
yardım sandığı
yardım derneği
iyiliksever tarafsızlık İsim
hayırseverlik gayesiyle
(Br) yardımsevenler derneği
kâr amacı gütmeyen dernek
kâr amacı gütmeyen hayır kurumu
yardımlaşma sandığı