bir şeyin anlamını belirlemek

  1. Fiil to determine the meaning of sth