1. tasarı, proje, plân.
 2. araştırma konusu.
 3. housing project ile ayni anlama gelir. konutlandırma/iskân plânı/projesi.
 4. tasavvur, tasarım.
 5. girişim, teşebbüs.
 6. tasarlamak, plânlamak, proje(sini) yapmak.
 7. ileri doğru atmak/fırlatmak.
 8. (maliyetini, gelişmesini, fiyatını, gelecekteki durumunu) hesaplamak, tahmin etmek.
 9. Geometri izdüşürmek, tersim etmek, irtisam ettirmek.
 10. (film/resim) perdede göstermek, perdeye aksettirmek.
 11. nesnel/objektif bir görüşle incelemek/görmek/gözden geçirmek/gözönüne sermek.
  He projected a thrilling
  picture of the party's future.
 12. çıkıntı yapmak, uzanmak.
 13. düşünmek, tasavvur etmek.
 14. Tiyatro şahsiyeti yansıtmak, söz ve jestlerle bir karakteri canlandırmak.
 15. Psikoloji yansıtmak, kendi öz duygu ve düşüncelerini başkasına atfetmek/isnat etmek.
 1. İsim proje. A program of work.
 2. İsim proje. A set of source files and related metadata, such as component references and build instructions,
  that helps you organize and perform common tasks on the items that you are developing. Projects are contained within a solution.
 3. İsim proje. A temporary endeavor undertaken to meet or exceed stakeholder expectations.
 4. İsim proje. In Windows Assessment Services, the group of computers and images that comprise a subset of all
  the computers and images that have been added to an inventory. A project provides a contextualized, manageable view of computers within the pool of assets, and pairs each computer with an image and an answer file. A project does not contain assessments, but the project shows all the jobs that correspond to the project.
 5. Fiil yansıtmak. To show or share screen content in a display other than the primary display.
dönem ödevi İsim, Eğitim
proje ödevi İsim, Eğitim
iş programı İsim, İşletme
iş programı İsim, İşletme
proje finansmanı İsim, Bankacılık