1. Fiil almak.
  to accept a gift: hediye almak.
 2. Fiil kabul etmek.
  to accept a proposal/an invitation: bir teklifi/daveti kabul etmek.
 3. Fiil razı olmak.
 4. Fiil anlamak, bir manaya çekmek.
  How is this phrase accepted: Bu tümceden ne anlaşılır?
 5. Fiil onaylamak, tasdik etmek.
 6. Fiil doğru/geçerli saymak, varit addetmek.
  to accept a fact: bir olayı/vakıayı doğru saymak.
 1. Özel Isim kabul etmek. A UI element the user presses to agree to an incoming file transfer, invitation, audio/video
  call, or application sharing.