1. İsim, Kimya enerji
 2. İsim, Fizik erke, enerji.
  kinetic energy: devimsel erke.
  potential energy: erkil erke.
  energy level
  = energy state: erke düzeyi, enerji seviyesi.
  energy transfer: erke aktarımı.
 3. İsim kuvvet, kudret, güç.
  with all one's energy: bütün gücü ile.
  to apply all one's energies:
  bütün gücünü harcamak.
  He used up all his energy doing it: Onu yapmak için bütün gücünü kullandı.
 4. İsim çalışkanlık.
  He is a man of energy: Çalışkan bir adamdır.
 5. İsim çaba, gayret, faaliyet.
  to put all one's energy (or energies) into sth: bir işe olanca gayretini
  sarfetmek/büyük çaba harcamak.
yenilenebilir enerji İsim, Çevre ve Ekoloji
atom enerjisi İsim, Çevre ve Ekoloji
jeotermal enerji İsim, Çevre ve Ekoloji
elektrik sayacı İsim, Elektrik ve Elektronik
enerji içeceği İsim, Gıda ve Mutfak
enerji geri kazanımı İsim, Çevre ve Ekoloji
enerjinin korunması İsim, Çevre ve Ekoloji