1. fiilinin geçmiş zamanı.
 2. Fiil gelmek.
  I came home late last night. He has just come from Paris.
  Easy come easy go: Haydan
  gelen huya gider.
  Let them all come: Varsın hepsi gelsin/Gelecekleri varsa görecekleri de var.
  to come: önümüzdeki, gelecek.
  in the time to come: gelecekte, istikbalde.
  for ten years to come: gelecek on yıl içinde.
  He will be two come May: Mayısta iki yaşına basacak.
  come July and we'll be swimming: Temmuz gelsin, yüzeriz.
 3. Fiil varmak, ulaşmak, vasıl olmak.
  to come to a place: bir yere varmak.
  What will come of it?
  Sonu nereye varacak/sonu ne olacak?
 4. Fiil yaklaşmak.
  Night is coming on: Akşam yaklaşıyor/akşam oluyor.
 5. Fiil görünmek, gözükmek, göze çarpmak.
  The light comes and goes.
 6. Fiil erişmek, yetişmek, ulaşmak, çıkmak, uzanmak.
 7. Fiil vaki olmak, vukua gelmek.
  … to come : gelecek.
  the film to come: gelecek program.
  the
  world to come: öbür dünya, ahret.
 8. Fiil (piyasada) mevcut olmak/bulunmak, (piyasaya) gelmek.
  Toothpaste comes in a tube.
 9. Fiil akla gelmek.
  The idea just came to me.
 10. Fiil yayınlanmak, çıkmak.
 11. Fiil çıkmak, doğmak, neşet/zuhur etmek, (bir sebepten) ilerigelmek.
  This comes of carelessness. to come of a good family.
 12. Fiil (belirli bir hale/duruma) gelmek, erişmek.
  to come into popular use.
  to come to one's senses:
  aklını başına toplamak/ayılmak.
 13. Fiil hakkından/üstesinden gelmek, becermek.
  He is coming along well with his work.
 14. Fiil dünyaya gelmek, doğmak.
  The baby came at dawn.
 15. Fiil … olmak, …laşmak.
  to come expensive/cheap: pahalı/ucuz olmak.
  A dream that came true: Gerçekleşen
  bir rüya.
  Things will come clear if we are patient: Sabredersek işler düzelir.
 16. Fiil beli gelmek, orgazma varmak.
 17. Fiil yapmak, ifa/icra etmek.
  How did you come to do that? Nasıl oldu da bunu yaptın(ız)?
 18. Fiil dikkati çekmek, ihtar etmek için “bana bak! haydi!” anlamında kullanılır:
  come, that will do!
  Haydi, yeter artık!
  Come, come! = Come now! Haydi canım! Amma yaptın ha! Haydi bakalım!
iktidara gelmek Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler