bir sözleşmenin kapsamı içine girmek

  1. Fiil to come within the terms of a contract