1. İsim, Psikoloji korku
 2. korku, yılgınlık.
  the fear of God: Allah korkusu.
  Have no fear(s): Korkmayınız.
  go/be/stand
  in fear of … : …'den korkmak, ödü kopmak.
  He went in fear of being discovered: Yerini keşfederler diye ödü kopuyordu.
  for fear that: -den korkarak, korkusu ile.
 3. endişe, üzüntü.
  Grave fears have arisen for the safety of the hostages.
  in fear of: endişesi/üzüntüsü
  içinde.
  I'm in daily fear of dismissal: Her gün işimden kovulmak endişesi içindeyim.
 4. vehim, kuruntu.
  Your fear that he would get lost was unnecessary.
 5. haşyet, dehşet, ürkme.
  in fear and trembling: dehşete düşmüş, korkudan titreyen.
  put the fear
  of God into someone: birisini dehşete düşürmek, birisine haddini bildirmek/dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek.
 6. tehlike.
  in mortal fear = fear of one's life: can havliyle, ölüm tehlikesiyle.
  There is no
  fear of our losing: Kaybetmek tehlikesi yok.
 7. korkmak, ürkmek, dehşete düşmek/kapılmak, paniğe kapılmak, yılmak.
  Never fear! Korkma!
  She always feared mice.
 8. endişelenmek, endişe etmek, endişeye/telâşa kapılmak.
  fear for someone: birisi için endişe etmek.

  He fears for the future of the country.
 9. korku ve hürmet duymak.
  fear God: Allahtan korkmak.
 10. korkutmak, yıldırmak, dehşete düşürmek.
 1. Özel Isim Korku. A content descriptor developed by the Pan European Gaming Information (PEGI) and the British Board
  of Film Classification (BBFC).