1. İsim doğuran, yavrulayan.
  2. İsim üretici, üreten, üretmen, yetiştirici, yetiştiren.
  3. İsim kuluçka.
  4. İsim
    breeder reactor ile ayni anlama gelir. üretken tepkileşimlik/reaktör: işlediği sürece kimi dayanıklı
    çekirdekleri bölünür çekirdeklere çeviren tepkileşimlik.
balık üreticisi
atçı
ıslahçı İsim, Tarım
sığır yetiştiren çiftçi
breeder ile ayni anlama gelir. üretken tepkileşimlik/reaktör: işlediği sürece kimi dayanıklı çekirdekleri
bölünür çekirdeklere çeviren tepkileşimlik.