1. leprosy

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. bk. cüzam