1. Fiil unutmak, hatırlayamamak, hatırından çıkmak.
  I'm sorry, I've forgotten your name.
  I quite forgot:
  tamamıyla unuttum (büsbütün hatırımdan çıktı).
  I shall never forget what he did.
  And don't you forget it! Bunu sakın unutma/unutayım deme! Aklından çıkarma! Kulağında küpe olsun!
  never to be forgotten: unutulmaz.
 2. Fiil ihmal etmek.
  He forgot his old friends when he became rich.