capital contribution

  1. sermayeye katılma
  2. nakit veya başka bir servetle sermayeye katılma
  3. sermaye iştiraki
sermayeye katkıda bulunma