civil procedure

hususi hukuk muhakemeleri usulü kanunu
hukuk muhakemeleri usulü kanunu
Hukuk Usul-ü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) İsim, Hukuk
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (HMUK) İsim, Hukuk
Hukuk Usulüne Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
medeni usul hukuku kuralları İsim
hukuk muhakemeleri usulü kanunu