counsel l or

(Br) elçilik müşaviri
(US) avukat
davavekili
(Br) birinci sınıf elçilik müsteşarı
(Br) elçilik müşaviri
danışman
danışman, müşavir, öğüt veren. İsim
(okullarda) öğrencilere yol gösteren danışman. İsim
(çocuk kamplarında) nezaretçi. İsim
avukat, dava vekili, özellikle duruşma avukatı. İsim
elçilik müsteşarı. İsim