dağıtılmamış kârlar hesabı

  1. retained earnings account