1. Sıfat darmadağınık, karmakarışık, perişan, pejmürde.
yaka bir tarafta , paça bir tarafta