1. Sıfat (eski Yunanistanda çok ağır yasalar koyan) Drakon'a/Drakon yasalarına ait.
  2. Sıfat zalim, gaddar, merhametsiz.
    Draconian security procedures.
    Draconic ile ayni anlama gelir.
zalim tedbirler İsim