hayır kuruluşu
kimsesizler okulu
bağışla yapılmış okul
doğaca büyük beceri sahibi kılınmak Fiil
mali imkânları büyük olmak Fiil
zengin varlıklı vakıf