export bank

Türkiye İhracat Kredi Bankası İsim, Kurum İsimleri
İhracat-İthalat Bankası (US) (ödemeleri finanse ederek ve ihracatçıları , ihraç bedellerinin ödenmemesine
karşı sigortalayarak , ihracatı teşvik ede