extreme limitation

bir bütçenin sınırlarını saptamak Fiil