fall within

  1. Fiil dâhil olmak
  2. Fiil girmek
  3. Fiil kapsamına girmek
  4. Fiil parçası olmak
  5. Fiil içinde yer almak
iş inin kapsamına girmek Fiil
işinin kapsamına girmek Fiil
bir kimsenin yetkisi içinde olmak/olmamak.
It falls beyond my cognizance: Benim yetkim dışındadır/beni ilgilendirmez.
bir tanımın çerçevesi içine girmek Fiil
5 . ci madde'ye girmek Fiil
5'inci maddeye girmek Fiil
Madde 8 Paragraf 5 çerçevesi içine girmek Fiil
birinin yetki alanına girmek Fiil
bütçe dahilinde olmak Fiil
birinin yetkisi dahilinde bulunmak Fiil