1. Sıfat gerçekleş(tiril)ebilir, uygulanabilir, yapılabilir, tatbiki mümkün.
    a feasible plan. Your plan sounds quite feasible.
  2. Sıfat elverişli, uygun.
    a feasible road for travel.
  3. Sıfat mümkün, muhtemel, makul, akla yakın.
    a feasible theory. The witness's explanation of the accident sounded feasible.
bir şeye aklı kesmek Fiil
akılı kesmek Fiil
gerçekleştirilmesi olanaksız
gerçekleştirilebilir görünmek Fiil
akılı yatmak Fiil