balık ağı. İsim
Ne koparırsa onu kâr sayar/Bir çıkarı olan her şey onun makbulüdür. (Gelsin de ne gelirse gelsin).
alabileceği her şeyi alma
ağ ile balık tutmak Fiil