1. İsim kaçış, firar, kaçıp kurtulma, paçayı kurtarma.
    getaway car: (hırsız vb.) kaçma arabası.
sıvışmak Fiil
kaçıp gitmek Fiil
kaptıkaçtı
(a) kaçmak, tüymek, firar etmek, sıvışmak, savuşmak, gitmek, kurtulmak.
The thieves got away with
all our money: Hırsızlar bütün paramızı çalıp kaçtılar.
There's no getting away from it: Bundan kurtuluş yok (Bunu sineye çekeceğiz/kabul etmek zorundayız). (b) harekete geçmek, (koşuya) başlamak, (işe/yola) koyulmak, (c) ayrılmak, başka yere gitmek.
The last bus got away at 10 o'clock. (d) koparmak, kapıp götürmek.