1. İsim dilbilgisi, gramer.
    English grammar.
  2. İsim dilbilgisi kitabı.
  3. İsim dilbilgisi kurallarına uygun konuşma/yazma yeteneği.
    Her grammar is excellent.
  4. İsim herhangi bir bilim veya sanatın temel kuralları, bunların öğrenimi.
kendi dilini iyi bilmek Fiil
dilbilgisi yanlışı yapmak Fiil
karşılaştırmalı dilbilgisi.
general grammar: genel dilbilgisi, bütün dillerin ortak kurallarından bahseden gramer.
Fransızca dilbilgisi alıştırmaları yapmak Fiil
sinema dilbilgisi
üretici dil bilgisi: (a) belirli kuralları uygulamak suretiyle her kavramı/düşünceyi anlatabilecek sözcük
ve tümce kurulabileceğini ve bir dilin bu gibi sonsuz sayıda sözcükler ve tümcelerden oluştuğunu savunan kuram, (b) bu kuralların tümü.
(söz dizimi incelemelerinde matematik ve mantık simgelerini kullanan) yeni gramer. İsim
dilbilgisi yanlışı yapmak Fiil
dönüşümsel dilbilgisi.
(a) elemantary school, (b)
Brit. ortaokul ve liseye denk okul, (c)
esk. Lâtince
ve Yunanca öğreten lise ayarında okul.